Provozní řád sokolovny

P R O V O Z N Í Ř Á D S O K O L O V N Y

 

Společenské akce pořádané v Sokolovně jinými subjekty než TJ Sokol Kunvald:

Na tyto akce pronajímá zejména TJ Sokol Kunvald dále vyjmenované prostory:

 1. sál včetně jeviště a přísálí
 2. restauraci s výčepem
 3. šatnu herců
 4. šatnu
 5. kuchyň (včetně vybavení)
 6. sklad za kuchyní
 7. vestibul včetně chodeb
 8. sklad u vestibulu
 9. komoru s kompresorem
 10. WC v přízemí a prvním patře
 11. pokladnu

(Rozsah pronajatých prostor lze po domluvě s pořadateli měnit přiměřeně daným požadavkům.) Prostory jsou pronajímány včetně nábytku (křesla, stoly, židle atd.).

Pořadatelé ručí za pronajaté prostory a škody způsobené na movitém i nemovitém majetku v průběhu akce a za zapůjčené klíče.

Je zakázáno v pronajatých prostorách lepit nebo jinak připevňovat jakékoliv materiály na stěny. V případě poškození malby je pořadatel povinen zaplatit nové malování.

Při ztrátě klíčů je pořadatel povinen zaplatit do pěti dní jako náhradu 1.500 Kč.

Pronajaté prostory musí být předány po skončení akce bez zbytečných průtahů a musí v nich být proveden hrubý úklid (tj. zametený sál a přísálí a zametené a setřené podlahy v ostatních prostorách, odvezen veškerý odpad, uklizena křesla, stoly a židle, umyté a uklizené zapůjčené nádobí a sklo, vymytá pípa na pivo.)

Pořadatelé si musí sami zajistit rozestavění stolů, křesel a židlí v sále.

Pro pořádání společenských akcí zapůjčuje TJ Sokol Kunvald na požádání též ubrusy, půllitry, skleničky a jiné nádobí, jednotlivé kusy jsou předány před pořádáním akce. Pořadatelé jsou povinni pronajímateli za rozbité kusy dodat stejné nebo obdobné.

Pronajímatel dá pořadatelům k dispozici úklidové prostředky (hadry, kbelíky, košťata, čistící přípravky atd.) a toaletní papír a poskytne plyn pro sporák.

Topení v sále není zahrnuto v nájmu, pořadatelé si jej musí zajistit u provozovatele kotelny v ZŠ.

Pro pořádání soukromých oslav, schůzí, prodejních akcí atd. se po dohodě použijí přiměřeně výše stanovené podmínky.

 

Výše nájemného byla stanovena takto :

o taneční zábavy, diskotéky 3.500 Kč za jednodenní akci

o schůze v restauraci 200 Kč za jednodenní akci

o pronájem na výstavy 1.000 Kč za celou akci

o besídka s dětmi 500 Kč za jednodenní akci

o prodejní akce 400 Kč za hodinu

o soukromé akce v restauraci sokolovny 700 Kč za jednodenní akci

Nájemné je splatné ihned po skončení akce při odevzdávání klíčů.

 

Tělocvičná činnost pořádaná v Sokolovně jinými subjekty než TJ Sokol Kunvald

nebo soukromými osobami:

Všichni, kdo navštěvují Sokolovnu při sportovní a tělocvičné činnosti jsou povinni respektovat vyvěšený rozpis cvičebních hodin.

Do sálu mohou vstupovat pouze přezuti v čisté sportovní obuvi.

Fotbal lze hrát pouze se sálovým kopacím míčem.

Klíče od sálu zapůjčí sokolník nebo Eduard Štumpf. Osoby, které si pronajmou sál ke sportovní činnosti soukromě při převzetí klíčů nahlásí jména všech osob, které se této činnosti zúčastní.

Nájemci ručí za pronajaté prostory a škody způsobené na movitém i nemovitém majetku v průběhu sportovní činnosti, za zapůjčené sportovní náčiní a klíče. Při ztrátě klíčů je ten, kdo si je zapůjčil povinen zaplatit do pěti dní jako náhradu 1.500 Kč.

Vše zapůjčené sportovní náčiní musí být po skončení činnosti řádně uloženo na svém místě v použitých prostorách nesmí zůstat nepořádek (papírky, kelímky, bláto z bot atd.).

Výše nájemného byla stanovena na 150 Kč za hodinu, nájemné je splatné ihned při předání klíčů před započetím sportovní činnosti.

 

Pro všechny platí:

Zákaz kouření ve všech pronajatých prostorách Sokolovny s výjimkou vestibulu.

 

Tento provozní řád platí od 1. července 2016.

 

Výbor TJ Sokol Kunvald

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>